Cầu Đấu Feed-through – ST 1,5

(0)
Từ nhỏ đến lớn
Kết nối hai dây dẫn một cách dễ dàng. Ngay cả tiết diện dây dẫn lớn cũng không có vấn đề gì.

Cầu Đấu Nối Đất – ST 1,5

(0)
  • Với một cú Nhấn
    Chỉ cần gắn vào thanh DIN để tạo kết nối PE.

Cầu đấu phoenix contact : ST 2,5- ….

(0)
  • Ngắt kết nối an toàn
    Khoanh vùng các trục trặc một cách nhanh chóng và dễ dàng và thực hiện bảo trì ngoài tải.

Showing all 3 results