Trò chơi casino-Casino trực tuyến

 • Giải pháp tốt nhất để tự động hóa tòa nhà
 • Các khối thiết bị đầu cuối lắp đặt cho phép bạn cài đặt các nhà phân phối lắp đặt một cách nhanh chóng, đồng thời tiết kiệm không gian.

Trò chơi casino-Casino trực tuyến

Low-profile installation terminal blocks from Phoenix Contact are the perfect solution for wiring in flat installation distributors.

 

Trò chơi casino-Casino trực tuyến

 • Space saving, low-profile design
 • Complete flexibility: all installation terminal blocks with different connection technologies can be combined
 • Insulation test without disconnecting the neutral conductor utilizing the disconnect slide
 • Protection against unintentional actuation since the disconnect slide can be snapped into the end positions
 • Easy terminal block mounting without removing the PEN conductor busbar

 

Trò chơi casino-Casino trực tuyến

{关键字} 

Terminal blocks tailored to the installation technology

The installation terminal blocks from Phoenix Contact are tailored to your special installation technology requirements:

 • Wiring and connection requirements in installation distributors for public buildings as per VDE 0100/0108
 • Individual circuit disconnection requirements as per VDE 0100/718

What this means for you:

 • Clearly identifiable circuits
 • The ability to perform an insulation test without disconnecting the neutral conductor