Trò chơi casino-Casino trực tuyến

Caged Ball Spline SLS/SLF
Việc sử dụng lồng bóng cho phép duy trì chuyển động tuần hoàn của các quả bóng cách đều nhau và đạt được phản ứng tốc độ cao. Ngoài ra, nó còn loại bỏ va chạm và ma sát lẫn nhau giữa các quả bóng, đồng thời tạo ra tiếng ồn thấp, âm thanh chạy dễ chịu và ít tạo ra hạt bụi.

Danh mục: Từ khóa: , ,

Trò chơi casino-Casino trực tuyến

Caged Ball Spline

 

Model SLS (medium-load type)
{关键字}
The circumference of the spline nut is shaped in a straight cylinder. Using a key, this model can be secured to the housing, or transmit a torque.
Model SLS-L (heavy-load type)
{关键字}
A heavy-load type with the same outer diameter as model SLS and a longer spline nut. It is optimal in cases where a large torque is applied in a small space, and in cases where an overhang load or moment is applied.
Model SLF (medium-load type)
{关键字}
This type is equipped with a flange that enables the product to be secured to the housing using bolts. It can easily be assembled, and allows a shorter housing than securing it using a key.
Model No. Spline nut dimensions Flange diameter Basic torque rating Basic load rating
(Radial)
Static permissible moment Detail specifications CAD Dimensional drawing
Height

M

Width

W

Outer diameter Length 2D (DXF) 3D
D Tolerance L Tolerance D1 Dynamic rating
CT
Static rating
C0T
Dynamic rating
C
Static rating
C0
MA.1
{关键字}
MA.2
{关键字}
mm mm mm mm mm mm mm N-m N-m kN kN N-m N-m
SLS25 37 0
-0.016
60 0
-0.3
219.9 306.8 18.2 22.5 136 851 {关键字} {关键字} {关键字} {关键字}
SLS30 45 0
-0.016
70 0
-0.3
366.5 513.3 25.4 31.5 233 1341 {关键字} {关键字}
SLS40 60 0
-0.019
90 0
-0.3
818.9 1135.4 42.8 52.5 520 2801 {关键字} {关键字}
SLS50 75 0
-0.019
100 0
-0.3
1373.4 1783.1 57.6 66.2 687 4156 {关键字} {关键字}
SLS60 90 0
-0.022
127 0
-0.3
2506.7 3321.0 87.8 103.0 1452 7733 {关键字} {关键字}
SLS70 100 0
-0.022
110 0
-0.3
2986.3 3474.7 89.7 92.5 1038 6392 {关键字} {关键字}
SLS80 120 0
-0.022
140 0
-0.4
4664.6 5477.4 122.8 127.7 1739 11482 {关键字} {关键字}
SLS100 140 0
-0.025
160 0
-0.4
8922.3 10211.06 188.2 190.7 3155 19118 {关键字} {关键字}
Model No. Spline nut dimensions Flange diameter Basic torque rating Basic load rating
(Radial)
Static permissible moment Detail specifications CAD Dimensional drawing
Height

M

Width

W

Outer diameter Length 2D (DXF) 3D
D Tolerance L Tolerance D1 Dynamic rating
CT
Static rating
C0T
Dynamic rating
C
Static rating
C0
MA.1
{关键字}
MA.2
{关键字}
mm mm mm mm mm mm mm N-m N-m kN kN N-m N-m
SLS25L 37 0
-0.016
70 0
-0.3
261.9 394.5 21.7 29.0 220 1203 {关键字} {关键字} {关键字} {关键字}
SLS30L 45 0
-0.016
80 0
-0.3
416.4 616.0 28.9 37.8 330 1803 {关键字} {关键字}
SLS40L 60 0
-0.019
100 0
-0.3
890.0 1277.3 46.5 59.1 652 3529 {关键字} {关键字}
SLS50L 75 0
-0.019
112 0
-0.3
1571.2 2165.2 65.9 80.4 996 5349 {关键字} {关键字}
SLS60L 90 0
-0.022
140 0
-0.3
2723.2 3736.2 95.3 115.8 1820 9570 {关键字} {关键字}
SLS70L 100 0
-0.022
135 0
-0.3
3708.4 4738.2 111.4 126.1 1867 10135 {关键字} {关键字}
SLS80L 120 0
-0.022
155 0
-0.4
5195.3 6390.4 136.8 148.9 2327 14491 {关键字} {关键字}
SLS100L 140 0
-0.025
185 0
-0.4
10424.4 12764.6 219.8 238.4 4816 26463 {关键字} {关键字}
odel No. Spline nut dimensions Flange diameter Basic torque rating Basic load rating
(Radial)
Static permissible moment Detail specifications CAD Dimensional drawing
Height

M

Width

W

Outer diameter Length 2D (DXF) 3D
D Tolerance L Tolerance D1 Dynamic rating
CT
Static rating
C0T
Dynamic rating
C
Static rating
C0
MA.1
{关键字}
MA.2
{关键字}
mm mm mm mm mm mm mm N-m N-m kN kN N-m N-m
SLF25 37 0
-0.016
60 0
-0.3
60 219.9 306.8 18.2 22.5 136 851 {关键字} {关键字} {关键字} {关键字}
SLF30 45 0
-0.016
70 0
-0.3
70 366.5 513.3 25.4 31.5 233 1341 {关键字} {关键字}
SLF40 60 0
-0.019
90 0
-0.3
90 818.9 1135.4 42.8 52.5 520 2801 {关键字} {关键字}
SLF50 75 0
-0.019
100 0
-0.3
113 1373.4 1783.1 57.6 66.2 687 4156 {关键字} {关键字}
SLF60 90 0
-0.019
127 0
-0.3
129 2506.7 3321.0 87.8 103.0 1452 7733 {关键字} {关键字}
SLF70 100 0
-0.022
110 0
-0.3
142 2986.3 3474.7 89.7 92.5 1038 6392 {关键字} {关键字}
SLF80 120 0
-0.022
140 0
-0.4
168 4664.6 5477.4 122.8 127.7 1739 11482 {关键字} {关键字}
SLF100 140 0
-0.025
160 0
-0.4
195 8922.3 10211.6 188.2 190.7 3155 19118 {关键字} {关键字}