Bộ truyền động dẫn hướng LM Model KR

(0)

Trò chơi casino-Casino trực tuyến

Một loạt các loại khác nhau có sẵn từ 1 mm đến 25 mm trong chì vít bi.

Thanh dẫn hướng : SKR

(0)

Bộ truyền động dẫn hướng bi bóng lồng LM Model SKR : 
Mô hình này đạt được tốc độ hoạt động cao hơn, tiếng ồn thấp hơn và hoạt động lâu dài không cần bảo trì hơn so với mô hình loại thông thường KR bằng cách sử dụng lồng bi trong bộ dẫn hướng LM và bộ vít me.

Showing all 2 results